CPD

header-logistik-IT-l_5a7168c806

 

Systemy CPD są istotą nowoczesnego podejścia do informatyzacji przedsiębiorstwa, gdzie na pierwszym miejscu stawia się jakość świadczonych usług informatycznych dla użytkowników, bezpieczeństwo danych, łatwość zarządzania w środowiskach rozproszonych i obniżenie kosztów z tym związanych. Wszystkie te elementy są możliwe do osiągnięcia dzięki wdrożeniu kompleksowego rozwiązania, jakim jest system Centralnego Przetwarzania Danych, bez którego dzisiejszy biznes nie może się już obejść.

Systemy Centralnego Przetwarzania Danych stanowią wielopoziomowe rozwiązania składające się z kilku głównych warstw, wzbogaconych o dodatkowe komponenty rozszerzające podstawowe funkcjonalności, w zależności od indywidualnych potrzeb klienta.

Bazując na wieloletni doświadczeniu E-Generation oferuje kompleksową realizację usług wdrożeniowych, takich jak m.in.:

• przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, opracowanie projektu wdrożeniowego uwzględniającego indywidualne wymagania klienta

• przygotowanie infrastruktury sprzętowej do uruchomienia CPD

• wirtualizacja zasobów serwerowych w oparciu o technologie VMware Virtual Infrastructure, XenServer/Essentials czy Microsoft Hyper-V

• uruchomienie środowiska centralnego przetwarzania danych z zastosowaniem MS Windows 2008/2003/ Server oraz Citrix XenApp

• przygotowanie środowiska systemu Centralnego Przetwarzania Danych (CPD) dla przedsiębiorstw jedno i wielooddziałowych

• uruchomienie i konfiguracja dostępu użytkowników do zasobów farmy serwerów terminalowych

• optymalizacja wykorzystania pasm komunikacyjnych sieci rozległej z wykorzystaniem urządzeń Fortigate oraz HP

Ponadto E-Generation świadczy usługi utrzymania działającego systemu:

• Help Desk zapewniający wsparcie w zakresie obsługi systemu

• zarządzanie systemem, obejmujące utrzymanie w ruchu oraz administrowanie wszystkimi jego elementami

• serwis infrastruktury systemowej i komunikacyjnej

• zarządzanie zmianami i udoskonalanie ergonomii systemu

• prace dodatkowe związane z rozwojem systemu i wprowadzaniem nowych funkcji