Doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych

E-Generation Sp z o.o.

Nasza firma oferuje klientom doradztwo w zakresie wszelkich zagadnień związanych z ochroną danych osobowych, w tym profesjonalną pomoc w opracowaniu dokumentacji ochrony danych osobowych. Celem działań przez nas podejmowanych jest podnoszenie wśród naszych klientów poziomu świadomości, co do obowiązków związanych z wdrożeniem dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz rejestracji zbiorów w GIODO, mając na względzie obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym prawa Unii Europejskiej.

Do szczegółowych zadań specjalistów należy m. in. doradztwo przy tworzeniu wewnętrznych dokumentów, przygotowanie projektów umów dotyczących powierzania oraz ochrony danych osobowych pod kątem ich zabezpieczenia, opracowanie i wdrażanie polityki prywatności, polityki bezpieczeństwa oraz polityki plików cookie, przygotowanie wniosków o rejestrację zbiorów danych osobowych do GIODO, przeprowadzenie audytów w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych.