Usługi Profesjonalne

Dzięki wiedzy na temat środowiska w jakim działają systemy Klienta, mając na uwadze problemy i ewentualne zagrożenia, oferujemy wysokiej klasy rozwiązania spełniające wymogi bezpiecznej infrastruktury IT. Bazujemy na sprawdzonych produktach wiodących producentów i dostawców. Procesy biznesowe we współczesnej firmie to […]

Read More

CPD

  Systemy CPD są istotą nowoczesnego podejścia do informatyzacji przedsiębiorstwa, gdzie na pierwszym miejscu stawia się jakość świadczonych usług informatycznych dla użytkowników, bezpieczeństwo danych, łatwość zarządzania w środowiskach rozproszonych i obniżenie kosztów z tym związanych. Wszystkie te elementy są możliwe […]

Read More

Certyfikacja z zakresu ISO 27001

Usługa audytu zgodności z normą ISO 27001 oferowana przez NASK polega na wykonaniu oceny poziomu zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji danej firmy z założeniami normy ISO/IEC 27001:2005. Audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego  w oparciu o normę ISO/IEC 27001:2005 oraz ISO/IEC-17799 ma na celu określenie zgodności istniejącego systemu zarządzania bezpieczeństwem […]

Read More

Doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych

Nasza firma oferuje klientom doradztwo w zakresie wszelkich zagadnień związanych z ochroną danych osobowych, w tym profesjonalną pomoc w opracowaniu dokumentacji ochrony danych osobowych. Celem działań przez nas podejmowanych jest podnoszenie wśród naszych klientów poziomu świadomości, co do obowiązków związanych […]

Read More
Latest Blog